Hundspann

I nationalparkerna i Laponia är det inte tillåtet med hundspann utan tillstånd från länsstyrelsen. Det är inte längre någon skillnad för hundspann för kommersiell verksamhet eller för privat bruk.

Här kan du läsa mer om dispenser och tillstånd i Laponia. 

Kopplad hund

I nationalparkerna i Laponia

… får man ha kopplad hund från 1 januari till 30 april. Man får också ha kopplad hund året om när man vandrar Kungsleden och efter Rallarstigen i Muddus/Muttos, samt i ett område mellan kraftledningen och Stora Lulevattens sjösystem i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark. Utöver detta är det förbjudet att medföra hund i nationalparkerna.

I naturreservatet Sjávnja/Sjaunja

… kan man ta med hunden året om, men den måste alltid vara kopplad.

I naturreservatet Stubbá/Stubba och i områdena Sulidälbmá, Lájtávrredeltat och Tjuoldavuobme

… gäller allemansrätten. I de områden där hund är tillåtet måste du under perioden 1 mars-20 augusti  hålla din hund under extra stor uppsikt. Hunden ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.