Hundspann

I nationalparkerna i Laponia är det inte tillåtet med hundspann utan tillstånd från länsstyrelsen. Det är inte längre någon skillnad för hundspann för kommersiell verksamhet eller för privat bruk.

Här kan du läsa mer om dispenser och tillstånd i Laponia. 

Kopplad hund

I nationalparkerna i Laponia

får man ha kopplad hund från 1 januari till 30 april. Man får också ha kopplad hund året om när man vandrar Kungsleden och efter Rallarstigen i Muddus/Muttos, samt i ett område mellan kraftledningen och Stora Lulevattens sjösystem i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark. Utöver detta är det förbjudet att medföra hund i nationalparkerna.

I naturreservatet Sjávnja/Sjaunja

kan man ta med hunden året m, men den måste alltid vara kopplad.

I naturreservatet Stubbá/Stubba och i områdena Sulidälbmá, Lájtávrredeltat och Tjuoldavuobme

gäller allemansrätten. Där måste inte hunden vara kopplad men ska under alla omständigheter kunna hållas under kontroll om det krävs.