Information om broar och snö i Laponia juni 2020

I år har det varit mycket snö i fjällen och snösmältningen kom igång ovanligt sent. Fortfarande är det mycket snö i fjällen. I slutet av vecka 27 rapporterar vi på hemsidan ny information om det aktuella snöläget i Sarek och Padjelanta/Badjelánnda. Bilder och snöläget i detta inlägg är från vecka 24.

Skárjabron
Är planerad att läggas ut vecka 27. Där är det just nu mycket snö och en stor hängdriva. Vi meddelar på hemsidan och sociala media när bron är utlagd.

Tjaktjajávrre är ännu istäckt, samma med Sijddojávrre, Stuor Dáhta och Sjábbtjákkjávrre.

Bron över Bållávrjåhkå 

Den permanenta bron över Bållávrjåhkå, mellan Duottar och Stáloluokta längs Badjelánndaleden, har farit med vårfloden. Bron är ersatt med en säsongsbro. (23/6-20)

Snöläget i Sarek
I dalgången Ráhpavuobme/Rapadalen där har snön smält och även västerut mot Dielmmá. Dalgångarna Sarvesvágge, Guohpervágge, Álggávagge och Guhkesvágge är till största del snötäckta. Snösmältningen i de västra fjällen har inte kommit igång riktigt  ännu, och den stora vårfloden har därmed inte kulminerat ännu. Det innebär att det är att vänta högre vattenflöden längre fram då snösmältningen kommer igång ordentligt. Till höger på sidan finns bilder fotograferade 10 juni 2020.

Snöläget i Padjelanta/Badjelánnda nationalpark
I denna del av Laponia är det fortfarande mycket snö.

Obs!

Naturum har öppnat för säsongen 2021. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!

Kategorier

Arkiv