Foto Carl-Johan Utsi

I Laponia finns ett rikt kulturarv och många fornlämningar och kulturmiljöer. Kulturarvet är de samlade spåren av dem som gått före dagens människor, deras arbete, liv, tro och förväntningar. Spåren kan vara en övergiven kåtaplats eller bara några spruckna stenar i en strandkant där jägaren eldade en gång för årtusenden sedan. Spåren kan också vara ganska nya och berätta om en plats som till exempel renskötaren använt i senare tid.

Kulturarvet kan vara både materiellt och immateriellt, det vi kan se och ta på eller det vi kan lyssna till i en berättelse, i en jojk eller bara genom att veta hur ett landskap har tolkats av de generationer som levt i området före vår tid.

Laponiatjuottjudus arbetar för att de kulturmiljöer och fornlämningar som finns i Laponia respekteras och synliggörs. Vår ambition är att kunskapen om de här miljöerna och platserna ska öka, både hos dem som är här på besök och hos dem som bor och arbetar i Laponia.