Laponiatjuottjudus söker en kommunikatör/utvecklingsstrateg

ÅTTJUDIP BARGGIJT LAPONIATJUOTTJUDUSSAJ

Laponia, Lapplands världsarv, består av de stora nationalparkerna och reservaten i Gällivare och Jokkmokk. Utnämningen av världsarvet vilar på omistliga värden i form av områdets kulturhistoria, områdets natur samt den nu levande och verksamma samiska kulturen med rennäringen.
Laponias förvaltningsorganisation – Laponiatjuottjudus – har vuxit fram genom den unika Laponiaprocessen, där samebyarna, kommunerna och statliga myndigheter enats om en gemensam, lokalt förankrad förvaltning av världsarvet Laponia, vilande på en gemensam värdegrund och områdets omistliga värden. Värdegrunden utgår från ett helhetstänkande kring människan och naturen i ett samspel.
Organisationen är bildad av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Organisationen svarar för skötsel, drift och utveckling av världsarvet och dess anläggningar men också för att forma nya förvaltningsformer och arbetssätt där searvelatnja – lärandearenan – och rádedibme – rådslaget – är särskilt viktiga.

Laponiatjuottjudus söker nu en kommunikatör/utvecklingsstrateg

Som kommunikatör/utvecklingsstrateg ansvarar du för och kommunicerar Laponias värden och intressen internt och externt. Du bidrar till att kunskapen om världsarvet Laponia höjs  lokalt, nationellt och internationellt. Läs mer om jobbet här.

Ansökan

Har du frågor om tjänsten, kontakta Åsa Nordin Jonsson, tel: 072-561 10 31

Skicka ansökan till: asa.nordin-jonsson@laponia.nu
Välkommen med en ansökan senast 18 november.

Obs!

Naturum Laponia är öppet under mars-september.

Kategorier

Arkiv

Archives