Hambergsstugorna

I forskningens tjänst

År 2015 byggnadsminnesförklarades de stugor som användes av professor Axel Hamberg för naturvetenskapliga studier i Sarek. De fyra Hambergstugorna finns i Sarek och Laponiatjuottjudus ansvarar för stugornas skötsel.

Axel Hamberg besökte Sarek första gången sommaren 1895 för att inventera glaciärer. Det här besöket gav mersmak och han besökte Sarek för olika slags studier varje sommar fram till 1931. Hamberg studerade förutom glaciärer även berggrund, kvartärgeologi, meteorologi och hydrologi. Han ritade även kartor över Sarek.

För att kunna bedriva sina studier konstruerade och uppförde han fem stugor, byggda för att klara väder och vind i ett hårt klimat. Stugorna sattes samman som byggsatser och fraktades till de olika platserna med båt, ren, häst och bärare. 1911 byggdes den första, nästan på toppen av Bårddetjåhkkå. 1912 byggdes stugorna vid Boarek, Lidnok och Tjågnoris. Sist byggdes stugan vid Skoarkki 1914. Stugan i Tjågnåris flyttades ned till dåvarande Jokkmokks museum år 1967. Idag finns den uppställd i Jokkmokks fjällträdgård.

Mer att läsa om Axel Hamberg och hans forskning finns här.