Projekt

Kulturmiljöer och landskap i Laponia

 

Foto: Laponiatjuottjudus

Välkommen att vara en del av projektet ” Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia”

Vill du lära dig mer om de spår som människan lämnat efter sig i landskapet? Kanske just du, har kunskap/vetskap om det människan lämnat efter sig i äldre tider? Då är det här projektet något för dig.

Under 2018 och 2019 har Laponiatjuottjudus tillsammans med Silvermuseet, arrangerat kunskapsresor och föreläsningar.  Såväl föreläsningar som kunskapsresor har tagit upp typiska fornlämningar som finns i landskapet, hur de känns igen och hur dessa kan sättas in i sitt sammanhang utifrån den historiska markanvändningen. Detta för att du ska få möjlighet att öka dina kunskaper, dela med dig av dina erfarenheter och vara en aktiv del i bevarandet av de värden i världsarvet som är kopplade till Spår av tidigare brukare.

Vi vill skapa en kanal för lokal kunskapsöverföring och har tagit fram en tipsfunktion för dig som är brukare och besökare i världsarvet, se boxen till höger.

Under 2020 kommer kunskapsresorna att vara vilande men tips tar vi mer än gärna emot!

Tipsfunktion

Tips om nya lämningar kan du lämna in via blankett i boxen här ovan eller direkt till arkeolog Anna Rimpi, Laponiatjuottjudus.

Förhoppningen är att tipsen granskas och registreras ungefär vart annat år. Därefter sker återkoppling till tipsaren (Eftersom Laponia är stort och till stor del väglöst, kan det dröja innan vi har möjlighet att granska då vi försöker samordna våra resor).

Välkommen med dina tips!

Kontaktperson Laponiatjuottjudus:

Anna Rimpi

anna.rimpi@laponia.nu

072-587 5141