Projekt

Kulturmiljöer och landskap i Laponia

 

Foto: Laponiatjuottjudus

Välkommen att vara en del av projektet ” Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia”

Vill du lära dig mer om de spår som människan lämnat efter sig i landskapet? Kanske just du, har kunskap/vetskap om det människan lämnat efter sig i äldre tider? Då är det här projektet något för dig.

Tillsammans med Silvermuseet kommer Laponiatjuottjudus att erbjuda föreläsningar samt kunskapsresor (fältresor) under 2018. Såväl föreläsningar som kunskapsresor kommer ta upp typiska fornlämningar som finns i landskapet, hur de känns igen och hur dessa kan sättas in i sitt sammanhang utifrån den historiska markanvändningen.

Detta för att du ska få möjlighet att öka dina kunskaper, dela med dig av dina erfarenheter och vara en aktiv del i bevarandet av de värden i världsarvet som är kopplade till spår av tidigare brukare.

Projektet bygger på lokal kunskapsöverföring med en tipsfunktion och är till för dig som är brukare och besökare i världsarvet. Genom att delta på föreläsningar och kunskapsresor kan du sedan rapportera in tips om lämningar via blankett här på vår hemsida. Projektet är löpande och vart annat år granskas tipsen, registreras och återkopplas sedan till tipsaren (Eftersom Laponia är stort och till stor del väglöst, kan det dröja innan vi har möjlighet att granska då vi försöker samordna våra resor).

Givetvis är du välkommen att delta även om du inte har för avsikt att ge dig ut och leta lämningar och givetvis går det bra att lämna in tips om lämningar även om du inte deltagit i föreläsningar/kunskapsresor.

 

Kontaktperson Laponiatjuottjudus:

Anna Rimpi

anna.rimpi@laponia.nu

072-587 5141