Projekt

Kulturmiljöer och landskap i Laponia

 

Foto: Laponiatjuottjudus

Välkommen att vara en del av projektet ” Kulturmiljöer och landskap i världsarvet Laponia”

Vill du lära dig mer om de spår som människan lämnat efter sig i landskapet? Kanske just du, har kunskap/vetskap om det människan lämnat efter sig i äldre tider? Då är det här projektet något för dig.

Under 2018 har Laponiatjuottjudus tillsammans med Silvermuseet hållit föreläsningar och kunskapsresor i fält för allmänheten som varit mycket givande och uppskattade av samtliga parter. Förhoppningen är att projektet blir återkommande så vi hoppas på återhörande under 2019!

Såväl föreläsningar som kunskapsresor tar upp typiska fornlämningar som finns i landskapet, hur de känns igen och hur dessa kan sättas in i sitt sammanhang utifrån den historiska markanvändningen. Detta för att du ska få möjlighet att öka dina kunskaper, dela med dig av dina erfarenheter och vara en aktiv del i bevarandet av de värden i världsarvet som är kopplade till spår av tidigare brukare.

Vi vill skapa en kanal för lokal kunskapsöverföring och har tagit fram en tipsfunktion för dig som är brukare och besökare i världsarvet, se boxen till höger.

 

 

Kontaktperson Laponiatjuottjudus:

Anna Rimpi

anna.rimpi@laponia.nu

072-587 5141