Nils Ola Parffa

  • ”Man måste vara naturintresserad om man ska vara framgångsrik i den här branschen”, säger Nils-Ola Parffa.
  • ”Många har nog en dröm om att barnen kanske tar över, och det har jag också. Samtidigt förstår jag att det inte är säkert att det blir så.”
  • ”Renskötare är nog ganska härdade på ett vis.”
  • ”Det är inte bara vi som ska lära om oss, renarna har också sina rutiner. De går dit de är vana att gå.”
  • ”När vi samlar mot vårkanten strör vi ut hö för att få ihop renarna. Sen flyttar vi.”
  • Foto: Carl-Johan Utsi
  • ”Muttos är bra land för renen, de hittar bete i de här spektakulära klipporna till exempel. Samtidigt blir det trivselland för rovdjur, det är baksidan, man får leva med det och offra till lon.”
  • ”Jag gör det här för att jag lever ett rikt liv, även om det är jobbigt och tungt ibland. Det är livskvalité helt enkelt, man måste göra det man trivs med.”
  • ”Jag inser mer och mer hur viktig hänglaven är. För mig och mina renar är det räddningen. Renens liv hänger på hänglaven. Det är inte många renskötare som får se en hänglavsskog i dag.”
  • ”Försämras betet sprids renen, till slut är det bara ensamma renar som springer kors och tvärs och desperat gräver en grop här och där.”