Per-Erik Kemi, renskötare i Gällivare skogssameby

  • ”En skogssame han önskar värme och mycket mygg. Myggen är våra bästa drängar.”, säger Per-Erik Kemi, renskötare i Gällivare skogssameby.
  • ”När man ser att det blir bra väder framöver så satsar man, på med stövlarna och ut på myrarna och ta in dem i hagen.”
  • ”Renarna de far ut på stormyrarna på dagarna och nätterna och betar. Vi skickar in kanterna. Sen sköter myggen resten.”
  • ”Vi märker kalvarna på nätterna, det är mera skonsamt för renarna och kalvarna följer vajorna bättre när det är svalare.”