Vardagen

I de här fjällen och skogarna lever det samiska folket sedan flera tusen år. Solen och vindarna styr människans liv. Renen ger sitt liv för att människan ska få mat och kläder. Här finns våra bosättningar, betesmarker, vår historia och våra minnen. Några knappt synliga stenar i en ring på marken är en härd. En eldstad som är människans hem för en tid. Platsen där hon vilar, får värme och ljus. Allt i naturen är besjälat och människan en liten del i allt det stora.

Idag lever och arbetar samer från nio samebyar i Laponia. De följer renhjordarna på deras årstidsbundna betesvandringar. Skogssamerna flyttar med sina renar i skogslandet, medan fjällsamernas renar rör sig mellan skogslandet i öster och fjällen i väster.