naturum Laponia – Renologi, lär dig mer om renen och kasta lasso.