Oasástallama

Laponiatjuottjudus galggá oasestit dan lága milta mav gåhttju Lága almulasj oasástallama birra/Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Oasástallama:

Älla jur dálla oasástallama.