Prässa

Dárbaha gus gåvåjt?

Diedon miján li. Dánna máhtá gåvåjt Laponias viedtjat. Gåvå galggi aneduvvat artihkkalijn, reportásjajn ja tjállusijn väráltárbe Laponia birra. Diededa gåvvåra namáv. Válde mijájn aktavuodav jus sidá gåvåjt alla dpi-árvujn.

 

Gåvå majn li 2000 px, 72 dpi-árvvo

Gåvvå: Carl-Johan Utsi

 

 

 

 

 

Gåvvå: Jann Lipka

Gåvvå: Daniel Olausson