Maná

Váttse vuoras vuomen, goarŋo låddedårnåv jali váttse åvdep rájdoj jåhtemgäjnojt. Väráltárben, mij la 9 400 kvadráhttakilomehtera vijdes, gávnnuji ábe, vuome, váre ja gájkka mij daj gaskan gávnnu.