Tsieggim

 • Tsieggim/tsieggimálggoseremoniddja. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Tsieggim/tsieggimálggoseremoniddja. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Tsieggim/tsieggimálggoseremoniddja. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Vuoratjismánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Moarmesmánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Bårggemánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Bårggemánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Bårggemánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Basádismánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Basádismánno 2013. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Vuoratjismánno 2014. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Sjnjilltjamánno 2014. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Ragátmánno 2014. Gåvvå: Carl-Johan Utsi
 • Sjnjuktjamánno 2015. Gåvvå: Carl-Johan Utsi

Naturum Laponia l Viedásnjárgan Stuor Muorken Jielleváre/Váhtjera kommuvnan. Unna tjerusj dáv sajev válljij ulmutjijt duostutjit gånnå ij ällobargov ráfeduhte.

Moarmesmánon 2013 ásadin seremonidjav tsieggimálgo diehti. Ájnas oasse seremonidjas, lij sámij dábij milta, ednamis loabev gahtjat.

Biellenuppe jage maŋŋela, ragátmánon 2014, rahpin naturum Laponiav.

Badjelasj 50 arkitäktakontåvrå åhtsin bargov naturumav tsieggitjit. Gudáv válljijin ja Wingårdhs arkitektkontor aktan AnderssonJönsson Landskapsarkitekter vuojtijga. Mats-Peter Åstot gådijt ja luovev tsieggij.

Bertil Pittja_CJUTSI

Moarmesmánon 2013 álggin tsieggimseremonidjajn gånnå ednamav gárvedin tsieggidusáv duostutjit. Bertil Pittja, Unna tjerusj, tsieggij gåvåstahtte goadev. Gåvvå: Carl-Johan Utsi