2022-07-01

Säsongsbroarna i Sarek äntligen på plats

Gisuris, juli -18, västra Sarek. Foto: Carl-Johan Utsi.

Idag 1 juli så lades resterarande broar ut. Men var försiktig, mycket vatten och snö ännu i Sarek och Bádjelannda.