Mycket snö i Laponia

Våren i Laponia har varit lång och kall och det är fortfarande mycket snö i alla områden. Som det ser ut just nu så är snösmältningen försenad några veckor och det kommer att dröja innan vi får barmark . Här är en lägesrapport för er som har frågor om vandring i olika delar av världsarvet.

Padjelanta/Badjelánnda, Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

Det är mycket snö i fjällen ännu. Snösmältningen har kommit igång den sista veckan, men det är mycket snö som ska tina innan markerna är farbara. Det kommer därför att bli svårt att färdas i Laponias fjällområden den närmsta tiden. Vi rekommenderar inte att man gör en vandring inom de närmsta veckorna. Vattenflödena är också höga nu under snösmältningen.

Sarek kring 20 maj 2017. Foto: Leila Nutti

Muddus/Muttos

Även Muttos har haft mycket snö i vinter. I de höglänta delarna av området ligger snön kvar ännu och eftersom Muttos består av mycket myrmarker kommer de områdena att vara svårframkomliga ett tag efter snösmältningen.

Om man vill vandra till Muddusagahtjaldak/Muttosfallet har den östra stigen närmast älven tinat fram, men det har blåst en del träd över stigen. De kommer att tas bort så snart det är möjligt. Den västra stigen från fallet ned till parkeringen är delvis snötäckt och blöt.

Stigen mot Muddusagahtjaldak/Muttosfallet från Skájdde. Foto: Laponiatjuottjudus

Obs!

Naturum Laponia är under våren öppet torsdag-söndag kl. 10-18.

Kategorier

Arkiv

Archives