Platsen

Samlingsplats genom tiderna

 I området kring naturum har människor bott så långt tillbaka vi kan minnas. Den stora dalgången är som en pulsåder för människor och djur. Gamla härdar, boplatser och andra spår i landskapet visar att folk har rört sig här ända sedan den senaste istiden.

I Stuor Muorkke möts den flera hundra år gamla skogen, branta högfjäll, stora älvar och ett pärlband av sjöar. Namnet Stuor Muorkke betyder platsen mellan två sjöar. Här fick man dra sina båtar upp förbi det stora vattenfallet, Stuormuorkkegårttje. Senare fick platsen också det svenska namnet Stora Sjöfallet.

Naturum ligger på den norra sidan av sjön Láŋas, på Unna tjerusj samebys marker. På södra sidan om sjön ligger samebyn Sirges. Området kring fjällen Gierkav och Juobmotjåhkkå är bra betesland där renarna hittar bete tidigt på våren. Parallellt med den stora dalgången går många flyttleder som används varje år när renarna flyttas upp till sommarbetesområdena väster om Stuor Muorkke.