Tillkomsten

En väl vald plats

 • Tsieggim/byggstarts-ceremoni. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Tsieggim/byggstarts-ceremoni. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Tsieggim/byggstarts-ceremoni. Foto: Carl-Johan Utsi
 • April 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Maj 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Augusti 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Augusti 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Augusti 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • November 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • November 2013. Foto: Carl-Johan Utsi
 • April 2014. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Juli 2014. Foto: Carl-Johan Utsi
 • September 2014. Rahpam/Invigning. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Mars 2015. Foto: Carl-Johan Utsi

 

Naturum Laponia ligger på udden Viedásnjárgga vid Stuor Muorkke i Gällivare kommun. Samebyn Unna tjerusj valde platsen för att vi ska kunna ta emot folk här utan att det påverkar renskötseln i området.

I maj 2013 anordnades tsieggim, en ceremoni för att markera byggstarten av naturum. En viktig del av ceremonin var att enligt samisk tradition fråga marken om lov att få bygga på platsen.

Ett och ett halvt år senare, i september 2014, invigdes naturum Laponia.

Drygt 50 arkitektkontor ansökte om att få bygga naturum. Av de sex som valdes ut för att delta i arkitekttävlingen vann Wingårdhs arkitektkontor tillsammans med AnderssonJönsson Landskapsarkitekter. Kåtorna och luovven, förrådsställningen, byggdes av Mats-Peter Åstot.

I maj 2013 påbörjades bygget med Tsieggim, en ceremoni där marken gjordes redo för att ta emot huset. Bertil Pittja, Unna tjerusj, reste den symboliska kåtan. Foto: Carl-Johan Utsi