Logotyp för Laponia

Arkeologidag i Jokkmokk

2022-08-08

Arkeologidag i Jokkmokk

Söndag 28 augusti anordnas Arkeologidagen över hela Sverige. I år uppmärksammar Laponi­a­tjuottjudus och Norrbottens museum kulturmiljöer kring Jokkmokk och i Muddus nationalpark.

Dagen inleds med föreläsningar av Anna Rimpi, arkeolog vid Laponiatjuottjudus, och Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum. Dagen avslutas med en guidad visning vid rödockra­graven i Ligga där Norrbottens museum genomför en arkeologisk räddningsundersökning under augusti–september i år.
Arkeologidagen sker i samarbete mellan Laponiatjuottjudus och Norrbottens museum.

Program:

10.00–10.45 Föreläsning: De äldsta spåren kring Jokkmokk – Några nedslag i Jokkmokks förhistoria

Följ med på en tidsresa från inlandsisens avsmältning och lär dig mer om några av de äldsta förhistoriska spåren i Jokkmokks kommun. Föreläsare: Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum.

10.45–11.15 Fika

Laponiatjuottjudus bjuder på kaffe/te och kaka.

11.15–12.00 Föreläsning: Tidsresa i Muttos – Ett brukat landskap

Lär dig mer om vilka lämningar och spår av tidigare brukare du kan träffa på i national­parken, från stenålder fram till idag. Föreläsare: Anna Rimpi, arkeolog vid Laponiatjuottjudus.

12.00–14.00 Lunch på egen hand

14.00–cirka 15.00 Guidning vid rödockragraven i Ligga

Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum, håller i en guidad visning av den pågående arkeologiska undersökningen av rödockra­graven strax nedströms Ligga kraftstation. Rödockragravar är en gravtyp från äldre stenålder och graven i Ligga bedöms vara cirka 7000 år gammal. Anna Rimpi, arkeolog vid Laponiatjuottjudus, medverkar.

Hitta till Ligga
Kör E45:an norrut från Jokkmokk. När du passerat Ligga kraftstation sväng vänster mot Muddus nationalpark. Följ därefter skyltning mot stenåldersgrav. Platsen kommer också att skyltas upp.

Tillgänglighet
Parkering sker vid iordningsställd parkeringsplats i närheten av fornlämningsområdet samt efter grusvägen. Därefter en cirka 500 meter lång promenad längs en stenig stig fram till rödockragraven.

Frida Palmbo, arkeolog, Norrbottens museum, tel. 070-300 94 32
Anna Rimpi, arkeolog, Laponiatjuottjudus, tel. 072-587 51 41