Logotyp för Laponia

Skoteråkning endast på markerade skoterleder

Laponiatjuottjudus

2024-03-12

Skoteråkning endast på markerade skoterleder

I vårt engagemang för att bevara världsarvet Laponia, är det viktigt att komma ihåg att skoteråkning endast är tillåten på markerade leder. Denna regel skyddar Laponias unika natur och miljö för framtida generationer. Det är också strikt förbjudet att köra skoter mellan Viedas och Gäbnásj, inklusive i dikeskanter och på sjön, för att skydda områdets känsliga biotop.


Observera att eventuella skoterspår som ses i området ofta tillhör renskötare som sköter om sina renar, eller personer som utför nödvändiga uppgifter såsom rovdjursinventering. 


Genom att följa dessa riktlinjer visar vi respekt för naturen och bidrar till att bevara Laponias magi. Tack för att du tar del i ansvaret att skydda detta värdefulla arv.

Exempel på otillåtna skoterspår/skoterled: