Nytt projekt – Kompetensutveckling världsarvet Laponia

1 januari 2019 börjar Göran Wallin att arbeta på Laponiatjuottjudus i ett nytt projekt Kompetensutveckling världsarvet Laponia. Syftet med projektet är att höja kunskapen om hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas. Målet med projektet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt skapa nätverk inom och mellan besöksnäringen och rennäringen. Målet är också att hitta en samsyn kring markanvändning och att föra en dialog kring miljö och hållbarhet.

Arbetet kommer även bestå i genomföra dialogmöten och föreläsningar, planera och genomföra en utbildning i världsarvskunskap för besöksnäringens entreprenörer. Projektet ska även identifiera och möta aktörer som är villiga att aktivt arbeta med samverkan kring Laponias långsiktiga förvaltning och nyttjande.

Projektet är finansierat av Leader Polaris. Projektet pågår under perioden 2019-01-01 – 2020-03-31.

 

Obs!

Naturums öppettider
1 mars- 9 juni: Tors-sön kl. 10.00-18.00
13 juni-1 sept: Öppet varje dag kl. 10.00-18.00
5 sept-29 sept: Tors-sön kl 10.00-18.00

Kategorier

Arkiv

Archives