Åbmudaksujtto

Anläggningsskötsel

Laponias 9 400 km2 innehåller många olika anläggningar. Laponiatjuottjudus ansvarar  för skötsel och underhåll av sammanlagt cirka 160 byggnader av olika slag. De flesta är turiststugor men Laponiatjuottjudus förvaltar till exempel också besökscentret naturum Laponia, fågeltorn, vindskydd, vissa rastplatser och Hambergs forskarhyddor i Sarek.

Världsarvet har också ca 440 km leder och ett femtiotal broar som förvaltningen sköter om. Lederna är både vinterleder och sommarleder. Samtliga utmärkta leder i Laponia ska ha säkra anläggningar och tydliga markeringar. Broarna kontrolleras regelbundet och spänger ska vara så säkra att besökarna inte riskerar att skada sig. Av broarna är 24 större hängbroar i metall, men det finns även balkbroar i metall och trä.

Det är Laponiatjuottjudus uppdrag att se till att det finns ett bra system av entréer, informationsplatser, leder, broar, stugor och vindskydd i världsarvet Laponia.

Se även Kartan med Laponias anläggningar samt vår FAQ med de vanligaste frågorna kring anläggningarna, färdvägar, broar etc.

Från starten 2013 har förvaltningen genomfört en rad åtgärder på broar, byggnader, leder och inom skyltning. Läs mer:  Lista på åtgärder på våra anläggningar 2013 och framåt. 

Förvaltningen samlar in data för att få kunskap om antalet besökare i Laponia. Detta görs med hjälp av besöksräknare och insamlad statistik. Läs mer: Besökarundersökningar Laponia

Vill du teckna ramavtal med oss vad gäller underhållstjänster? Läs mer här!