Upphandlingar

Laponiatjuottjudus inköp ska göras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Aktuella upphandlingar:

 

Upphandling av tillverkning och uppförande av brokonstruktioner

Senaste dag för att lämna in anbud 23/3 2018.

Vid frågor kontakta: henrik-micael.kuhmunen@laponia.nu , telefon: 072-587 61 64

Här finns underlag till upphandlingen:

Underlag

Bilaga