Pengar för spänger och broar

Laponiatjuottjudus får extra medel från Naturvårdsverket för att underhålla spänger, ledkryss och broar i världsarvet Laponia.

 De här pengarna kommer att användas till reparationer av leder och broar i Laponia, säger Henrik Micael Kuhmunen som är ansvarig för åbmudaksujtto/anläggningar på Laponiatjuottjudus. Det rör sig om sammanlagt 1 750 000 kronor.

– Vi kommer att fortsätta upprustningen av Badjelánndaleden och vi kommer även att börja byte spänger i Muddus/Muttos nationalpark.

Under året kommer även vinterlederna i Sjávnja/Sjaunja att upprustas genom att stolpar och ledkryss byts ut. Henrik Micael Kuhmunen säger att de här medlena också kommer att användas till fortsatt upprustning av broar i Laponia för att de ska klara väder, vind och andra påfrestningar.

– Många av våra entreprenörer är lokala entreprenörer och det här ger arbetstillfällen för dem, säger Henrik Micael Kuhmunen.

 

 

Obs!

Naturum Laponia är under våren öppet torsdag-söndag kl. 10-18.

Kategorier

Arkiv

Archives