Projekt Kompetensutveckling världsarvet Laponia

Laponiatjuottjudus driver under 2019 projektet Kompetensutveckling världsarvet Laponia.

”Syftet med projektet är att höja kunskapen hos, och graden av samförstånd mellan olika näringar för hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas.” (Citat från projektbeslutet)

För att höja kunskapen om Laponias natur- och kulturvärden utbildades i maj under två dagar cirka 20 personer, som på olika sätt är verksamma i världsarvet Laponia. Utbildningsdagarna var uppskattade, målsättningen är att utbildningen ska genomföras nästa år.

En annan del av projektet är att identifiera aktörer från besöksnäringen och rennäringen som vill föra en dialog kring miljö och hållbarhet kopplat till besöksnäring i världsarvet Laponia. Detta arbete sker genom dialogmöten. Under våren har olika arbetsgrupper haft möten kring projektet. Det arbetet fortsätter under hösten.

För oss som bland annat driver Gällivare Turistcenter är Laponia en viktig del i vår verksamhet. Vi visar gärna upp Laponiautställningen som finns på järnvägsstationen i Gällivare och berättar för både besökare och lokalbefolkningen om Laponia och dess möjligheter. Alla former av ökad kunskap om området, syftet med världsarvet och den respekt man måste ta välkomnar vi, säger Mattias Berglund, VD vid Ávki AB. (representant i referensgruppen)

Projektet är finansierat av Leader Polaris.

Har ni frågor om projektet kan ni kontakta projektledare Göran Wallin.

goran.wallin@laponia.nu

Tel: +46(0)70-648 90 21

 

 

 

 

Obs!

Naturums öppettider
1 mars- 9 juni: Tors-sön kl. 10.00-18.00
13 juni-1 sept: Öppet varje dag kl. 10.00-18.00
5 sept-29 sept: Tors-sön kl 10.00-18.00

Kategorier

Arkiv

Archives