Skadedokumentation av graven vid Suhpegádde

Alldeles vid gränsen till Muddus/Muttos nationalpark och världsarvet Laponia finns en rödockragrav. Den är en av Norrbottens cirka 20 stensättningar med rödockra och den nordligaste registrerade i Sverige. Platsen där graven finns kallas för Suhpegádde, och graven kallas för ”graven vid Liggá”. 

I dagarna genomför Norrbottens museum en skadedokumentation av graven som ligger nedanför Ligga kraftstation. Den har under de senaste åren drabbats hårt av erosion då den ligger alldeles vid Stuor Julevädno/Stora Luleälven. Skadedokumentationen ska ligga till grund för beslut om lämpliga skyddsåtgärder. 

Laponiatjuottjudus följer processen och arkeologerna Jannica Grimbe och Lars Backman vid Norrbottens museum, håller oss uppdaterade.

Mer om rödockragravar kan du läsa på Norrbottens museums Kulturmiljöblogg. 

 

Obs!

Naturum har stängt för säsongen. Vi öppnar igen mars 2021. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!

Kategorier

Arkiv