Skoterleden Viedás – Dievssá

Skoterleden Viedás – Dievssá börjar bli svår att ta sig fram på. Det är dubbelis i jåkken ca 2km väster om Gágirjávri så där tar man sig inte över jåkken efter leden, se bild. Man kan dock ta sig över strax öster om leden, med viss försiktighet.

Leden är fortfarande öppen, men vidta försiktighet
Obs!

Naturum har öppnat för säsongen 2021. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!