Eatnamat

Laponia ii leat vildameahcci. Dáppe leat olbmot eallán máŋga duhát jagiid. Árran, bálggis mii illá oidno dahje geaidnu mas lea guhkki dihkáid gaskkas lea báhcán mearkan dološ olbmo eallimis.

Gávnnadit dan issoras stuorra sarvvain Ráhpavuomis dahje ádjaga  jeaggehoašša. Muddusa sugadeaddji ábit dahje Sarega ceakko luohkát. Dáppe vurdet olu luondduvásáhusat. Seammás oaččut, dalle go Laponias vájaldat, oahpu das movt otná eatnamat oktii hábmejuvvoje jieŋas, čázis ja biekkas mat leat šliipen, ludden ja sirddašan bávttiid ja muolddu.