Eallin ábiin

Stuorra oassi Sjávnjas ja Muddosis leat viiddes jeakkit maid gaskkas leat goike giellasat. Moalkás johkagáttiin ja láttuin šaddá njuoskaguossavuovdi suohkadin.

Go deikke lea váttis beassat ja biilageainnut eai gávdno bállejit eallit ja lottit eallit ráfis olbmo ráfehuhttimis. Čuvges geasseijain leat dáppe issoras valjit lottit. Dáin ábiin bessejit badjel 100 loddešlája. Lávlun, čuorvun ja vizardeapmi gullo miehtá ija.

  • Govven: Jan-Erik Nilsson
  • Trana.
  • Govven: Peter Rosén

Boazobargái leat dát viiddes ja guhkes ábit lunddolaš ja buorit johtingeainnut dalle go son jođaša davvi geasseduovdagiid ja lulli dálveeatnamiid gaskkas. Jeaggešattut mat oidnojit muohttagis lea buorre guohtun dalle go eallu bisána guohtut ja vuoiŋŋastit.

Vuovdebohccui lea áhpi gálus báiki. Juo árrageasi álgá boazu guohtut jeakki vuosttaš rahttán šattuid.

ElliRistin_skog_nov13-224_1500px_CJUTSI