Laponiatjuottjudusa birra

Maid mii bargat?

Laponiatjuottjudus lea searvi mii hálddaha máilmmeárbbi Laponia. Mii válddiimet badjel ovddasvástádusa máilmmeárbbis Norrbottena Leanastivrras ođđajagimánu 1 beaivvis 2013. Laponiatjuottjudus lea báikkálaš hálddahusorganisašuvdna. Stivrras čohkkájit čearut Laponias, Norrbottena Leanastivra ja Jåhkåmåhke ja Jiellevári gielddat.