Báiki

Čađa áiggiid čoahkkananbáiki

Luondolanja guovllus olbmot leat orron nu guhká go sáhttit muitit. Dát stuora vággi lea dego váldogeaidnu sihke olbmuide go ealibiidda. Boares árranat, orrunsajit ja iežá luottat eatnamiin čájehit ahte olbmot leat vájaldan dáppe juo maŋemus jiekŋaáiggi rájis.

Stuor Muorkke guovllus deaivvadit dat máŋga čuohti jahkásaš meahcci, ceakko gáissit, stuora eanut ja ollu jávrrit. Dáppe šadde geassit fatnasiid dan stuora goržži, Stuormuorkkegårttje, meaddel. Gorži oaččui maid ruoŧagiel nama maŋibut, Stora Sjöfallet.

Luondolatnja lea Láŋas jávrri davvegeažis, Unna tjerusja eatnamiin. Jávrri lullelis lea Sirges čearru. Gierkav ja Juobmotjåhkká váriid guovlluin gávdnojit buorit guohtuneatnamat gos bohccot árragiđa gávdnet guohtuma. Bálddalaga dáinna stuora vákkiin gávdnojit ollu johtingeainnut gos juohke jagi johtet bohccuiguin geasseguohtunguovlluide oarjelis Stuor Muorkke.