Mánáide ja vehkii

Boađe hukset loddevuovdda dehe vuolgge mielde geahččat elliidluottaid. Luondolanjas gávdno juoga juohke ahkásaččaide ja vaikko man ollu diŋggat maid sáhttá dutkat ja fuomášit, sihke siste ja olgun.

Čájáhusas sáhtát guldalit juigosiid, njuvččaid ja luonddujienaid olles jagis. Jus háliidat beaskidit, liibmet dehe hukset juoidá de mis lea geahččaladdanvearstá ávdnasiiguin buot lágán bargguide.

Min ofelaččat sáhttet maid addit mánáide heivehuvvon ofelaštimiid min čájehusain, mas oahpat got ráidduin johte dolin ja got boazu birge buoragit vaikko leat dálvebuollašat. Sáhtát maid luoikat giikara ja váldit mielde dan olggos.

manat_fotoLaponiatjuottjudus

Foto: Laponiatjuottjudus