Manin máilmmeárbi?

Jagi 1996 Laponia nammaduvvui máilmmeárbin ON-orgánas Unescos. Dat mearkkaša ahte guovlu lea dehálaš dikšut ja seailluhit olles máilbmái. Nammadeapmi lea vuođđuduvvon dasa go lea sihke erenoamáš luondu ja kultuvrralaš árvu Laponias. Lea guovlu mas leat luottat eatnama árra historjjás ja vel olbmos.  Eanadat lea hábmehuvvon ovttasdoaimmain ealli sámi árbevieruin gos guhkes áiggi lea jođihan boazodoalu.

Go Unesco mearridii váldit mielde Laponia máilmmi máilmmeárbbiide leai danin go ceavzá muhtin gáibádusaid, maid sii gohččodit ”Outstanding Universal Values”.

Dás leat moadde ovdamearkkat manin Laponia lea nammaduvvon máilmmeárbin: