Rállárbálggis

Rállárbálggis, mii manná Muttos našunálapárkka davveravddas, lea 44 gilomehtera guhkes kulturbálggis erenoamáš historjjáin. 1700-logu rájis dát lea leamaš dehálaš bálggis, álggus báikkálaš olbmuide ja de maid turisttaide ja rálláriidda. Bálggis álgá Váhtjerjávrris Jielleváris ja loahpahuvvo Bårjåsis. Bálgá mielde oainnát árraniid, guolmmasmuoraid, dihkáid ja iežá luottaid mat vuosehit ahte olbmot leat vánddardan dáppe guhká ovdal min. 

Bálggis rahppui fas 1994, vuoiŋŋastanbáikkiiguin ja bálggesfielluiguin jekkiid rastá. Lea lohpi váldit mielde beatnaga, mii muđuin lea gildojuvvon Muddusis bievlaáiggi.  

Oaidnit bálgá mielde

Oarjemus Stubbá: Oarjemus Stubbá ii oru nu erenoamáš, muhto dađi mielde go allánat de ihtá čáppa várdu. Šerres beaivvi oainnát gitta Sargeii. Mátki lea álki ja ádjána sullii diibmobeali.

Ráva!

  • Binná Hapsasjávrres (Inlandsvägen) Stubbágieddái ja fas Inlandsvägenis lea heivvolaš beaivemátki. Dás gávnnadat visot osiiguin luonddus; giellasat, siemsameahcit ja jeakkit.
  • Suoidnemánu álggus juohke jagi lágiduvvo Rallarmarschen. Sáhttá válljet jus háliida vázzit dehe viehkat 23 dehe 44 km. Gávdnojit dárkkistusat bálgá mielde. Váldde mielde veagat ja oahpastuva meahcceeatnamii Laponias.