Uppförandekoder till dig som vistas, besöker eller bedriver organiserad verksamhet i världsarvet Laponia

I Laponia är du naturens- och kulturens gäst. Laponia är ett område som under tusentals år har förvaltats med omtanke. Respektera naturen och de som bor och verkar här. Laponias natur är känslig och det är viktigt att människor som vistas här tar hänsyn och vårdar miljön på ett bra sätt.

Dessa uppförandekoder, är utöver föreskrifterna, till för att minimera slitaget på naturen och kulturlandskapet och visa hänsyn till rennäringen och djurlivet i övrigt, men är inte tvingande.

Lägerplatsen.

Välj om möjligt ett underlag utan mossa och lav eller annan känslig markvegetation. Använd gärna redan etablerade lägerplatser, istället för att skapa en ny.

Undvik mycket slitna platser, det slitna området får då en möjlighet att återhämta sig.

Skapa inte nya stigar i anslutningen till lägerplatsen. Genom att gå olika vägar skapas sår i naturen. Det behövs inte många personer i samma spår för att skapa en stig.

Innan du lämnar en lägerplats ska den städas och återställas.

Disk och tvättvatten

Om du tvättar dig uppströms en bäck där andra använder vattnet, smutsar du ner deras dricksvatten. Var varsam vid diskning och använd inte diskmedel utan enbart kokhett vatten.

Matrester och annat skräp tas med tillbaka till utgångspunkten och slängs på anvisad plats.

Vandring

Använd om möjligt befintliga leder och stigar.

Traditionella ledmarkeringar är sparsamma och passar in i naturen. Gör inte stora ledmarkeringar på ställen där det inte behövs och bygg inte på de gamla.

Vandra längs befintliga stigar och följ de ”lämpliga färdvägar” som finns markerade på kartan.

Vid vandring i områden utan stigar är det bra om gruppen sprider ut sig. Då skapas inga nya stigar.

Personlig hygien

Vid eventuell personlig hygien ska nedbrytbart schampo och tvål användas.

Toalettbestyr

Gör dina behov långt från rinnande vatten. Bränn om möjligt toalettpapper eller ta med det till utgångspunkten. Hygienartiklar som bindor ska tas med.

Foto: Göran Wallin