Änonjálmme/Áhkkástugan

Áhkká med sina tretton toppar stiger brant från den stora sjön Áhkájávrre. Klara dagar följer fjället dig med sin blick under alla vandringar i närheten. Namnet betyder modern eller gudinnan och det är ett vanligt namn för heliga fjäll över hela det samiska området. Nära topparna ligger glaciärer omgivna av väldiga moränmassor. Den högsta toppen reser sig 2 015 meter över havet.

För många är sträckan mellan Áhkkástugan och Gisuris den första eller sista etappen på vandringen. Härifrån går den lättgångna Badjelánndaleden. Många går också vidare in i Sarek.

Från Änonjálmme har du någon kilometers vandring till Áhkkastugan. I Änonjálmme finns ett sommarcafé och möjlighet att få båtskjuts av lokalbefolkningen.