Aktse

Alldeles på gränsen till Sareks högfjäll, vid stranden av sjön Lájtávrre (Laitaure), ligger det lilla fjällhemmanet Aktse. Här har familjen Läntha levt och försörjt sig på jakt, fiske och boskapsskötsel under flera generationer. Markerna är fulla av småvilt och en slåttervall gav foder åt djuren. Man slog också fräken och starr i Lájtávrredeltat för att få foder.

Hemmanet ligger vackert inbäddat i blommande ängsmarker, där smörbollar, kvanne och stormhatt ståtar de första veckorna i juli. Överst i vallen ligger turiststugan. Härifrån ser du både Lájtávrredeltat och den u-formade Ráhpavuobme breda ut sig i väster. De tre fjällen Tjahkkelij, Nammásj och Skierffe bildar porten mot Sarek.

I dag bor Lennart Läntha och Anne-Sophie Zetson Läntha här under större delen av året. De jagar, fiskar och sköter båtturerna på Lájtávrre om somrarna. Kungsleden passerar genom Aktse, men du kan också bo här och göra korta turer i området. Många tar sig hit för att vandra eller för att åka skidor in i Sarek.