Álggavárre

Svårighetsgrad: För den vana

Längd: Mer än en dag

SAREK

Mitt i samebyn Jåhkågaska tjielldes sommarland ligger det gamla kapellet och gruvlämningarna vid Álggavárre.

Mellan 1659 och 1702 bröts silvermalm på Silbbatjåhkå och Álggávárre. Hytta och smältverk låg i Kvikkjokk och alla förnödenheter och all malm fraktades av samer. Arbetsförhållandena var usla och hungern och kölden svår. Idag finns gruvhål och husgrunder kvar efter gruvdriften mitt ute på fjället.

I Álggavárre byggdes också ett kapell 1788, där prästen kunde hålla gudstjänst för samerna på sommaren. Idag är kapellet restaurerat och den tredje helgen i juli varje år håller kyrkan en gudstjänst här. Nära Miellädnos utlopp ligger roddbåtar som tillhör kyrkan, men som även kan användas av vandrare.