Árasluokta

Árasluokta ligger längst inne i en vik i den stora fjällsjön Virihávrre. Platsen är sommarviste för samerna i Jåhkågaska tjiellde. Här i Badjelánnda har samebyn sommarbetesmarker för sina renar.

Under några intensiva sommarveckor fylls vistet. Fram till 1960-talet hade samebyn sitt viste vid Miellädno. När sjöflygen började trafikera i fjällvärlden för att köpa upp fisk av samerna flyttade man vistet till sjön Virihávrre. Då övergick man att flytta med renrajder till att ta flyga till sommarviset och att sälja fisk till fiskuppköparna.

I Árasluokta har Jokkmokks församling ett träkapell där det är kyrkhelger och gudstjänster varje sommar. Kapellet invigdes 1993. Före det fanns kyrkkåtor. Turiststugorna ligger i nära anslutning till samebyns stugor. De är öppna fram till början av september.