Brandfältet

Svårighetsgrad: Lätt

Längd: Max två timmar

Varför börjar det brinna i en skog? Och vad händer då? Ta en kort dagstur till brandområdet i Muddus/Muttos nationalpark och lär dig mer om skogsbrand. Turen är också en uppskattad vandring för barn.

Överallt i Muttos ser man spåren efter äldre skogsbränder. Den senaste stora skogsbranden här var 2006. Drygt två kilometer från Muttosentrén vid Skájdde ligger ett brandområde på lagom vandringsavstånd. Var elden härjade går inte att missa. Skogen lever fortfarande, men träden berättar om branden. Sotiga kolsvarta stammar kantar stigen. Du kan se hur elden rört sig och hur skogen återhämtar sig.

Eftersom brandområdet ligger nära älven Stuor Julevädno kan du fika nere vid älvkanten innan du vänder om och vandrar tillbaka till Skájdde. Vill du kan du fortsätta österut. Några kilomter från brandområdet ligger den mäktiga ravinen Måskosgårsså.