Broar i Laponia

Finns det broar där du har tänkt gå och i vilket skick är de? Här är en lista över alla broar i Laponia.

I Laponias naturreservat, nationalparker och övriga områden finns många olika broar. Alla broar är fasta förutom Skárjábron vid Mihkká i centrala Sarek. Den bron lyfts bort under hösten och läggs ut igen före midsommar. Läs mer om Skárjábron nedan.

Broarna ligger sorterade område för område. Listan gäller större broar.

 

MUDDUS/MUTTOS NATIONALPARK

Muttosädno vid Skájdde. Träbro över älven Muttosädno (Muttosälven) som ligger vid älvens utflöde i Julevädno/Stora Luleälven. Stabil bro i bra skick med en liten rastplats för fikapauser i älvens brus.

Muddusagahtjaldak/Muttosfallet Träbro i närheten av fallet. Stabil träbro i bra skick.

Övre Muttosädno Träbro i övre delen av Muttosädno (Muttosälven). Stabil bro i bra skick.

Muttosluoppal Efter norra delen av ledsystemet vid Muttosluoppal ligger en mindre träbro i bra skick.

Duoljjejåhkå 14 meter lång bro vid Duoljejåhkå (Tuoljebäcken) efter leden från Skájdde till Måskosgårsså. Bra skick.

Övre Duoljejåhkå. Stålbro över norra delen av Duoljejåhkå (Tuoljebäcken). Bra skick.

 

PADJELANTA/BADJELÁNNDA NATIONALPARK

Árasjåhkå. 20 meter lång hängbro över bäcken Árasjåhkå i Padjelanta/Badjelánnda nationalpark. Bra skick.

Bållávrjåhkå Bållávrjåhkåbron var tidigare en säsongsbro men är nu en fast bro. Det är en 32 meter lång bro mellan Stáloluokta och Duottar på Padjelantaleden. Bron är benämnd som sommarbro på fjällkartan, men byttes ut till en fast bro 2012.

Gieddejåhkå Över Gieddejåhkå vid Stáloluokta finns en hängbro med längden 25,5m i stål som nyligen har bytts ut. Bra skick.

Låddejåhkå 13 meter lång bro över Låddejåhkå i bra skick.

Miellädno vid Álggavárre Den här bron med längden 44m är i dåligt skick och används på egen risk. Den ägs av samebyn Jåhkågaska tjiellde. Vandrare kan även använda de båtar som Svenska kyrkan har vid Álggajávrre.

Miellädno vid Árasluokta Sedan 2011 finns en 57 meter lång ny hängbro över Miellädno nära utloppet i Virihávrre. Bra skick.

Sáluhávrre – Stora Vuojatädnobron Den här 100 meter långa bron är Laponias största och byttes ut 2009. Då skoteranpassades den också för att vara till nytta för renskötseln vid den svåra passagen över den stora älven Vuojatädno. Bra skick.

Sáluhávrre – Mellersta Vuojatädnobron Den här bron på 21m är den mindre av de tre Vuojatädnobroarna. Byttes ut 2015. Bra skick.

Várggábron vid Sáluhávrre Várggábron med längd 60m är en hängbro som byttes ut och skoteranpassades 2014. Bra skick.

Sieberjåhkå Hängbro 30m längd vid STF i Guvtjávrre längs Nordkalottleden. Bra skick.

Sjnjuvtjudisjåhkå Hängbro på 31,5m vid Gisurisstugorna längs Padjelantaleden. Bra skick.

Spietjavjåhkå Mindre hängbro vid Gisuris längs med Padjelantaleden. Bra skick.

Stáddajåhkå Ny hängbro på 55,5m över Stáddajåhkå efter Nordkalottleden mellan Stáloluokta och Stáddastugorna. Bra skick.

Stibokjávrre Den här bron på 21m ligger inte efter något av ledsystemen och tillhör Sirges sameby. Bron är nu borttagen.

Vássjájåhkå Ny hängbro 28,5m vid Darreluoppalstugorna längs Padjelantaleden. Bra skick.

Viejejåhkå Hängbro 25,5m i stål. Bra skick.

Vuojatädno 61 meter lång hängbro över den stora älven Vuojatädno i närheten av Änonjálmme. Bra skick.

 

SAREK NATIONALPARK

Det är få broar i Sarek. De flesta ligger på platser som är viktiga för passager för renskötseln.

Västra och östra Gallakjåhkå Öster om Rittak finns broarna över Gallakjåhkå. Hängbron över östra delen av bäcken är i bra skick. Den västra bron är en hög och smal balkbro som kommer att bytas ut på sikt.

Guhkesvákkjåhkå Längst i öster i den långa dalen Guhkesvágge finns en stor bro över Guhkesvákkjåhkå. Bron förvaltas av Sirges sameby.

Gådokjåhkå Bron över Gådokjåhkå ligger söder om Gådokbuollda och ägs av Jåhkågaska tjiellde.

Jåkkejågåsj Det här är en tidigare sommarbro som sedan 2012 är en fast bro vid Jågge på Kungsleden mellan Boardde (Pårte) och Aktse. Bra skick.

Sjábttjakjågåsj Bro över Sjábttjakjågåsj längs Kungsleden mellan Boardde (Pårte) och Aktse.

Skárjá Skárjábron vid Mihkká i centrala Sarek är den enda sommarbron i Laponia sedan de andra byttes ut 2012. Den sätts ut före midsommar varje år och tas in i mitten av september. Kontakta oss för exakt information om när bron är på plats om du planerar att färdas i området tidigt eller sent på säsongen.

Östra och norra Suobbatjåhkå Träbroar i bra skick norr om Tjaktjajávrre.

 

STORA SJÖFALLET/STUOR MUORKKE NATIONALPARK

Garŋŋelajåhkå Ovanför STF:s stuga i Vákkudavárre (Vakkotavare) finns en tio meter lång bro över bäcken Garŋŋelajåhkå som kommer ner från det dramatiska fjället Garŋŋel. Bra skick.

Guolbbanjåhkå Hängbro på 21m längd längs Kungsleden mellan Dievssajávri (Teusajaure) och Vákkudavárre. Det här var tidigare en sommarbro men är nu en fast bro. Den är fortfarande utmärkt som sommarbro på många fjällkartor.

Råssejåhkå Det här är en liten balkbro över Råssejåhkå, som ligger längs Kungsleden mellan Dievssajávri (Teusajaure) och Vákkudavárre (Vakkotavare). Den är ditsatt 2012 och finns inte utmärkt på alla fjällkartor.

Sjnjuvtjudisjávrásjjågåsj (Jåkkjåkken) Jåkkjåkken är det svenska namnet på den här rastplatsen med en liten bro över bäcken.

 

SJÁVNJA/SJAUNJA

Gáidumjåhkå Hängbro på 20m längd över bäcken Gáidumjåhkå nära Gáidumgeahči och STF:s stugor (Kaitumjaurestugorna) ligger en något äldre bro som nyligen har renoverats och fått nya staglinor. Bra skick.