Duottar

Områden med namnet Duottar är ofta vida, höga fjällplatåer där man ser ut över fjället, mil efter mil. Duottar är den plats som ligger högst upp på Badjelánndaleden. Sjöarna här är kända som bra fiskesjöar där isen kan ligga långt in i juli. Det är också den del av Badjelánndaleden där snön ligger kvar längst.

Sommartid växer det väldigt många olika arter här tack vare att marken är så väldigt kalkrik. Om du är intresserad av växter hittar du många olika på klipphyllorna vid Duottarjávrres branta stränder.

Duottar ligger i samebyn Tuorpons område. Tuorpon har flera kalvmärkningshagar inte långt härifrån. Området visar också tydligt att det är trakter som har använts under lång tid. Kring stugorna ligger många försiktiga spår efter de människor som varit här långt före oss. Någon kilometer söder om stugorna längs leden hittar du till exempel många härdar. Väster om Sarvestjåhkå vid Alep Sarvesjåhkå, där bäcken grenar ut sig, finns ett hundratal fornlämningar.