Gáidumjávristugan (Kaitumjaure)

Svårighetsgrad: null

För vandrare längs Kungsleden är den här platsen känd som Gáidumjávri eller ”Kaitumjaure” men lokalbefolkningen kallar den Gáidumgeahči. Det betyder “Gáidums ände”. Det är här det stora sammanhängande sjösystemet tar slut. Förr när man flyttade hit med båt var det här så långt västerut man kunde ta sig.

Under våren betar Baste čearrus renar i området öster om Kungsleden. I maj föder vajorna sina kalvar på fjällen här. Kring midsommar drar sig renhjorden västerut. Allt eftersom betet grönskar vandrar de allt längre västerut och en bit in i Norge. I slutet av juli och början av augusti återvänder de hit på sin vandring mot höstlanden öster om Muorki. Innan brunsten i mitten av september samlas djuren åter och drivs till samebyns rengärde i Harrå.

På södra sidan Gáidumjohkas mynning ligger det viste där samerna från Baste čearru tidigare bodde under vår, sommar och höst. Idag bor de flesta i Siiddasjávri.