Gisuris

Svårighetsgrad: null

Sedan tusentals år tillbaka år området kring Guvtjávrre marker där renhjordarna vistas vår, sommar och höst. På slätterna kring sjön kalvar vajorna i slutet av maj. På båda sidor om den stora älven finns fjälltoppar med snö där renarna kan fly undan insekterna under varma sommardagar.

Om man vandrar längs Badjelánndaleden från Änonjálmme till Gisuris kan det kännas som att det inte finns några spår efter människors liv. Men är man uppmärksam ser man otaliga boplatser, härdar och även fångstgropar längs vägen. Idag blir kåtorna allt färre, istället finns stugor som renskötarna byggt vid Guvtjávrres strand. Där kan man ofta köpa både rökt fisk och gáhkku och få skjuts över sjön.

Turiststugorna i Gisuris ligger uppe på en av de platåer som är rester efter istiden. Här möts de tre nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och du kan välja i vilket område du vill fortsätta din vandring.