Guvtjávrre (Kutjaure)

Svårighetsgrad: null

Över Guvtjávrre vakar fjället Áhkká och i väster och söder breder Badjelánndas fjäll ut sig. Runt sjön finns ett par av Sirges samebys visten. Ett ligger på sjöns östra sida och det andra på västra sidan inte långt från turiststugan vid Nordkalottleden.

Markerna här omkring är viktiga betesland för samebyn Sirges renar. Eftersom det tidigt blir barfläckar här är låglanden och fjällen attraktiva för djuren under våren. Här föder vajorna sina kalvar under maj månad. I juli arbetar samerna med att samla ihop djuren till gärden. Där får årets kalvar sin ägares öronmärke inskuret i öronen. Arbetet pågår under några veckor.

Det här är ett område som är rikt på lämningar och historiska spår som går flera tusen år tillbaka i tiden. Du kan också se hur inlandsisen format landskapet. Om du vill upptäcka området kring Guvtjávrre kan du även övernatta i Gisuris.