Härrábálges

Svårighetsgrad: null

Prästvägen från Kvikkjokk till Álggajávrre

Härrábálges, Prästvägen, användes av präster och deras sällskap en gång per år under 1788 fram till omkring 1860. Färdvägen har i olika delar använts av renskötare i området och antagligen också under gruvepoken i Álggavárre, 1673-1702. Färdvägen har kortfattat beskrivits av några resenärer under 1800-talet, bland annat prästen Jonas A Nensén som gick den 1841. Den gamla generalstabskartan från 1890 har leden utsatt, men dagens kartor har det i regel inte.

Prästleden 2
”Murat” röse

Det finns en hel det rösen av olika ålder och en hel del bedöms vara äldre. Rösena varierar i utseende och ålder. En del kan vara anspråkslösa medan andra är stora och välarbetade, nästan som monument. En del är graciösa och enkla i sin uppbyggnad, men syns mycket långt då de är fint placerade. Rösena har uppkommit under olika tidsepoker och har olika ursprung och syften.

Färdvägen startar nere i Huhttán/Kvikkjokk efter båtfärd över Gamájåhkå. Vidare går man upp till Vállenulppe efter den fina slätten över Vállevárre och sen in i Vállevágge. Ruonasvágge korsas liksom Slihtavágge innan man når sjön Buojdes. Låptåtjåhkkå passeras på dess västra sluttningar, och där återfinns Härrágállo, präststenen, som nämns i källor som en rastplats och ett märke för en stigkorsning ner mot Darreluoppal. Linnés väg, den färdväg man antar att Linné tog 1732, sammanfaller ända hit med Härrábálges, och svänger av här ner till Darreluoppal.

Den sten som troligen var Härrágállo / Präststenen

Färdvägen fortsätter förbi Vássjájávrátja, sen förbi mynningarna av Njoatsosvágge och Sarvesvágge, där Tjåggŋårisvárásj passeras på sin västra sida. Vidare mot Álggájávrre över fina grässlätter med utsikt över Álggavágge. Tre av de stora Sarekdalgångar passeras på färden. Målet är det gamla kapellet i Álggajávrre. Tre dagar nämns i källorna som tidsåtgång för dåtidens präster med lokala vägvisare, troligtvis med ledhärkar som bar med förnödenheter.

 

 

IMG_9166
Framme vid mål, kapellet vid Álggajávrre

Färdvägen som kallas prästleden är en alternativ väg in till Sarek, med möjlighet att svänga av till Darreluoppal för vidare färd efter Badjelánndaleden. Den följer ingen stig, och kräver att man kan orientera sig fram efter kartan. En del rösen ser man efter den naturliga färdvägen, men långt ifrån alla. Första backen från Kvikkjokk till Vállenulppe är lite krävande, men sen är man direkt uppe på kalfjället med en mycket vacker fjällhed framför sig. Vállevágge kan bitvis vara ganska stenig, men vid Vállevágges västra ände börjar en fin utsikt mot väster och norr, över Tjuoldavágge och flera Sarekmassiv. Resterande väg är fin att gå, men norr om Buojdes ett lite backigt och stenigt avsnitt om man väljer norra sidan av sjön.

Härrábálges är ca 58 km och lämplig att göra på 4-5 dagar. Målet är den vackra sjön Álggajávrre och det historiska kapellet.