Låddejåhkå

Svårighetsgrad: null

Låddejåhkåstugorna syns på flera kilometers håll om du kommer på Badjelánndaleden söderifrån. De ligger på en deltaplatå som bildades vid istidens slutskede i en tillfällig sjö, uppdämd av inlandsisen.

Om du står på bron där leden går över jokken, kan du se hur vattnets forsande under årtusenden har skulpterat ut jättegrytor och rundslipade hällar.

Stränderna kring sjöarna Vásstenjávrre och Sáluhávrre samlar mycket ren som flyttar upp genom Sareks dalgångar till sommarbetet i Badjelánnda. Sirges har tre vår- och sommarvisten vid sjöstränderna. Huorsonjárgga som ligger närmast turiststugorna byggdes när man slutade att flytta med rajd och började flyga upp till fjälls. Idag är vistet uppdelat och en del bor också på Gievgessuoloj, en holme vid utloppet av Vuojatädno.

Sareks toppar ligger som en ridå österut.