Laponiauksa Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Laponiauksa Jåhkåmåhkke/Jokkmokk lea Ájtte duottar- ja sámemuseas ja lea oassi musea bistevaš čájehusain. Čájehusat muitalit dan historjjálaš márkana birra ja got gávppašangeainnut álo leat čatnan oktii olbmuid Laponias. Mii muitalit maid daid ollu ealibiid, lottiid ja šattuid birra mat ellet Laponias ja váldit mielde du helikoptermátkái olles máilmmeárbái. Čájehusas Laponiamania mii lea nuoraide oažžu geahččalit juoigat, gilvvohallat goddit čuoikkaid ja geahččalit iežas Laponiamáhtuid.

Buresboahtin!

Rabas: Birra jagi. Geahča rabasáiggiid Ájtte ruovttosiiddus.