Leder

Vandra världsarvet

Det går stigar kors och tvärs över hela Laponia. De  följer gamla färdvägar och om du vet vad du ska titta efter ser du ofta en härd vid sidan av leden. Längs de gamla stigarna ligger boplatser, renvallar och andra spår som visar att du följer en väg som många har vandrat före dig.

Ofta kan själva leden vara ett kulturarv i sig. Ledmarkeringarna kan ha stått där i flera hundra år. Traditionella samiska ledmarkeringar är ofta sparsmakade. De är gjorda för att synas lagom mycket, på platser där det har behövts.

I Laponia finns både markerade sommarleder och vinterleder. Vinterleder har ledkryss, stolpar med ett rött kryss på toppen, sommarlederna följer tydliga rödmarkerade stigar. Här kan du läsa mer om de olika lederna i världsarvet.