Miellädno vid Álggavárre

Den här bron med längden 44 meter är i dåligt skick och används på egen risk. Den ägs av samebyn Jåhkågaska tjiellde. Vandrare kan även använda de båtar som Svenska kyrkan har vid Álggajávrre.